ڕێبوارێکی چاو بەگریانم

مۆنا دلبه‌ری:

"پێشکەشه بەچاوه جوان و گەشەکانی سۆمەیه فەیزولڵا پوور"

ڕێبوارێکم بەئەسپایی بەدوایی هەنگاوەکانی شەودا هەنگاو دەنیم،

ڕێبوارێکم ڕێگای ڕۆژم وون کردوه و لەناو کۆڵانه تپ و مژاوییه کانی ئه م شاره تاریك و

تنۆکەدا بەشوین تابڵۆیەکی ئیشارەتدا دەگەرێم.

هەنا سەکانی باران ته سك ته سك ئەو دیویان لێوه دیاره،

دیوارەکان شێدارو لەرزۆك، بەندی پەڵەپیتکەی سەمفۆنیایەکی ناسکن هەتا لێك بترازێن،

گڵۆپەکان کز و ڵاواز و بێتین و تەوژمن و تەنیا هەنگاوێک ئەولای جەستەیانی پێرووناك

دەکرێت،

پەنجەرەکان روویان بەره و کۆڵانی تەم گرتوویه، تەنیا جێدەستێکی پێشوتریان پێوەدیاره

کەنوسراوه:

ئەم شەو کۆتایی نایه!

تۆزقاڵێك لەم ڵاوەتر لەسەر کۆڵانێکی بچووك کۆتره شینکەیەکی دایك چاوەڕوانی گەڕانەوەی

جگەرگۆشەکەی لەم

کەش و هەوایەدا، دەکات،

داخوا ئاواتی ئەم کۆتره لەم مەرگەساتەدا دەبی چی بێت؟

بالەکانی مۆڵ داوەته دەوری کۆرپەلەکانی و به ئەسپایی چیرۆکی شەوێکی

پڕ لەدەرد و ئازار و چاوەڕوانیان بۆ دەگێرێتێەتەوه.

هەروا رێ دەپێووم، بێئاسۆ، بەهۆشیاری لەئاستەنگەکانی سەڕ ڕێگام گوزەر دەکەم،

شەو درەنگه و دەبێت بگەرێمەوه، دایکم لەچاوەڕوانیم دایه و خەریکه سوێی دەبێتەوه بۆ ماچی

سەر گۆنام،

بەڵام چۆن بگەرێمەوه؟ خۆ ریگام لێوونه و بەم شەوه زەنگه دەرگای کوێ بووکتم؟

جڵەکانم تەڕ و ساردن ،پێڵاوەکانم نوقمی ئاوەڕۆی شۆستەکانن، هەروا شەوه و شەو شەو،

جارجاره سەرەتای ڕیگام لێوون دبێ و پسکە پسك و وزەوز بیری پەشیمانیم لەم سەفەره،

دامدەگرێ،

بەڵام چارم ناچاره و ڕێگا بۆ پێوانه،

هەر بۆیەش وڕەبەر خۆم دەدەم و مارشی ڕێگایەکی بێکۆتایی سەر لەنۆێ دەس پێدەکەمەوه،

پێم وایه کزەباش هەستی بەتانیایی و ڵاوازی من کردوه و جارجار لێم نزیك دەبێتەوه،

جارجارەش خۆی بەلەشمدا دەکێشێ و بەپەله لێم دوور دەکەوێتەوه،

بیر و خەیاڵ وازم لێناهێنێ و بەردەوام لەبەرخۆمەوه وورتەم دێ،

ڕێگام دووره و سەفەرم پڕە لەمەترسی و ئاستەنگ،

چیبکەم، پێش خۆم لێبۆته مۆتەکە و لەڕێگادا هەر سڵم دەبێتەوه،

سەیری ئەملاو ئەولام دەکەم

بەڕاستی ئاسۆم نادیاره، بەره و کوێ هەنگاو بنێم، بابەگیان لەکوێی؟ دایکی شیرینم کوا

ئامێزی گورمت؟

دڵم تەقی، بەراستی نازانم چیبکەم بۆ کوێ بچم؟ به راستی نازانم نا،

پەشۆکاووم، لەبەر خۆمەوه وورتەم دێ، نازانم دەڵێم چی؟ هەر ئەوەنده حاڵیم کەدەڵێم سۆمەیه

زوو بگەریوە بەبیانی

هاوپۆڵەکانت چاوەرێن

دەرسی ئینشامان هەیه ،ئاخر چەن رۆژه لەسەر سوژەی ژیان خەریکم شت دەنووسم،

دەبێ لەلای هاوپۆلەکانم بیخۆینمەوه، دەبێ بزانن ژیان جوانه و چێژ لەخۆشییەکانی وەربگرن،

نازانم پەشۆکاوم، ڕێگای گەڕانەوەم نازانم، ئاستەنگەکانی پشت رێگام زۆرن، هەر دەڵێی

مارێکی ڕەش گەمارۆی داوم، نازانم بگەرێمەوه یان نا...؟؟

پێوانی سەراسەری ئەم شەوە گەڵێك دووژواره،

هەروا ملی ڕێم گرتۆتەبەر و دەڕۆم، زۆر سەیره، تۆ بڵی بەدەم خەوەوەڕێ نەکەم؟

بەهەرچی هێزی دەستمه شەپڵاخەیەك لەخۆم دەدەم و چەن نەقورچێك لەخۆم دەگرم بەڵکو خەبەرم

بێتەوه،

نازانم، بەڕاستی نازانم؟

بانگی دایکم دەکەم وادیاره دایکیشم خەوی ئەمشەوی قورسه؟

هەروا دەڕۆم دەڕۆم ...ڕێگا کۆتایی نایە سەیره،

کزە با وازم لێ دێنێ و لورە لوور دەرواو لێم دوور دەکەوێتەوە و نوقمی تاریکی شەو دەبێ.

من ماومەتەوه و دیسان کۆڵان و شوێنەوار و شەو و ڕێگای دوور و دڕێژ،

پێیەکانم،

ئیتر خەریکه ورده ورده تاقەتیان نامێنێ و بەدژواری هەنگاو دەنێم و ڕێدەکەم

چاوەکانیشم ئیتر سۆمای بینینیان نەماوە و

ناچار بارگەوبنم دادەنێم و لەسوچێکی دیواری کەڵاوەیەکی ئەمڕێگایەدا ، چاوێك ڵێك دەنێم و

پشویەك دەدەم، بەڵام

بیر لەو رۆژه دەکەمەوه و ئاوات دەخوازم

کاتێ ڵەخەو هەستام ڕووناکی رۆژ ڵەئامێز بگرم و تاریکایی شەوگار کۆتایی هاتبێت و منیش

ورده ورده بەرەو لوتکەی ئاواتی هەرگیز وەدی نەهاتووم

قەڵەمبازی شاخ و چیا ببم و بگەرێمەوه بۆ ناو باوەشی دایك و باوکم و هاوپۆڵەکانم،

بەو ئاواته و به هیواوه کۆتایی شەو....

 

 

(( گوتار ))

له‌ چاوه‌ی کامێڕاوه