قه‌هری ته‌نیایی... كاروان مەحمود

 

 

ئه مشه و له قه هرى ته نيايي غوربه تدا...

هه ناسه كانم تێكه ڵاو به گيانى ئه و دولبه

رانه ئه‌ كه مكه له گه ڵ نه سيمى به هاران دا..

به ره و تاريكى خاكيان بردن..

ئه مشه و...

هه ناسه كانم ده كه مه ئاهيك وله گه ڵ ئاه و ناڵه ى منداڵه هه تيوه كاندا...

به ديارى بؤ ئه و خاكه ى ده به م كه فێرى خه مى كردين....!

خاكێك..

به گريانه كانمان ئاشنايه وبه

فرميسكه كانمان تينوێتى ئه‌ شكێ..

پێده چێت له ئه زه له وه له تارمايي دروست بوبێ...

خاكێك هه موو مه له قه شه نگه كان لێ ى ڕاده كه ن وڕووه و مه مله كه تى ئه و ديو

عه دەن ده رۆن...

من نازانم ئه مه چ مه مله كه تێكى سه يره..!!!؟

به ده ستى خۆيان خهزانمان بؤ دێنن....

به ده ستى خۆيان جوانييه كانمان ئه‌ كوژن

 

له‌ چاوه‌ی کامێڕاوه